Parkering

71 Nyhavn Hotel har några parkeringsplatser på hotellets baksida. Parkeringen kostar 250 kr per dygn. Kontakta receptionen vid ankomst om du behöver en parkeringsplats. (Det går inte att reservera en parkeringsplats i förväg.) 

 

Parkeringshus

Hotellet samarbetar med Jeudans parkeringshus under Kvæsthusmolen, 200 meter från hotellet. Parkeringshuset är öppet och bemannat dygnet runt veckans alla dagar. Hotellet säljer 24-timmarsbiljetter till parkeringshuset för 250 DKK. Kontakta receptionen för ytterligare vägledning och biljettköp. övriga priser och mer info finns på https://www.jeudan.dk/services/parkering/sankt-annae-plads/

 

 

Gatuparkering

I området omkring 71 Nyhavn Hotel är parkering förbjuden. För närmsta gatuparkering hänvisas till markeringar på Kvæsthusgade eller området omkring Holbergsgade. Det finns dock ett begränsat antal platser och du måste köpa biljett i parkeringsautomaten.

Det är tillåtet att stanna framför hotellet för att lasta av och på. Kom till receptionen för parkeringsvägledning.

Läs mer om alla Arp-Hansens parkeringsmöjligheter här