Från packhus till hotell

Nyhavns historia

 

Nyhavn grundades av Kristian IV för att främja den handel som började blomma upp på allvar i Köpenhamn under 1600-talet. Hamnen stod färdig 1673 och döptes till Gyldenløves Kanal, men Köpenhamnsborna kallade den för Nyhavn, och så småningom blev det också dess officiella namn.

En handelsnation

 

Danmark började under den här tiden bli det verkliga navet i den skandinaviska handelssfären, och Nyhavn var särskilt viktigt när de stora handelsfartygen skulle lossas. Handeln var också skälet till att en konflikt med Storbritannien blossade upp i början av 1800-talet. Britterna ville ha en total handelsblockad gentemot Napoleon, men Danmark oroade sig för att mista sina intäkter, och vägrade gå med på detta. Följden blev att britterna gick till angrepp 1807, och på grund av Napoleonkrigen gick alltså Danmark i konkurs.

Det nya Nyhavn

Efter Danmarks ekonomiska kris minskade kommersen i Nyhavn drastiskt. Det gjorde också att vardagen i Nyhavn förändrades, och hotell och vandrarhem började dyka upp här och var i stadsdelen. Mången historisk berömdhet har tillbringat natten i Nyhavn, men atmosfären präglades definitivt av sjömanslivet. Det innebar också att Nyhavn var en tämligen råbarkad stadsdel belastad av kriminalitet ända fram till 1960-talet.

Packhuset kom till världen

Köpmannen Ole Bernt och sjökaptenen Just Ludvigsen började uppföra packhuset, som blev färdigt 1805. Både Bernt och Ludvigsen blev rika tack vare handelsfartygen och verksamheten på Östersjön. Barnbarnet Ole Bernt Suhr övertog ledningen för familjeföretaget och Nyhavn 71 förblev i deras ägo ända fram till 1970 då det såldes till Alf Arp-Hansen. Han såg möjligheten att förvandla det vackra packhuset till ett hotell, och redan 1971 öppnade han dörrarna för de första gästerna.

71 Nyhavn och konsten

 

Hotellets konstsamling har sina rötter i den europeiska avantgarde-konstnärsgruppen COBRA, som bildades 1948 i Paris. Sex konstnärer meddelade att de tog avstånd från det manifest som dåtidens surrealister hade enats kring genom att skriva under en avsiktsförklaring. COBRA-förklaringen skrevs under av Christian Dotremont, Joseph Noiret, Asger Jorn, Karel Appel, Constant och Corneille.

COBRA-gruppen har haft en oerhört stor betydelse för den moderna konsten, men även i modern tid har danska konstnärer skapat enastående verk. Några av hans verk finns på 71 Nyhavn Hotel, och kan bland annat ses i hotellets restaurang och foajé.

Asger Jorn

 

Asger Jorn är en av Danmarks största konstnärer genom tiderna, och nått internationell berömmelse, i synnerhet som bildkonstnär. Han var medlem i konstnärsgrupperna Helhesten (Helveteshästen), COBRA och Situationistisk Internationale. På 71 Nyhavn Hotel hänger Jorns berömda verk ”Marche Orange” och ”Composition”.

Karel Appel

 

Den holländske målaren Karel Appel har satt stora spår över hela världen. Karel Appel är mest känd för de verk som finns på Stedelijk Museum i Amsterdam. På hotellet finns dock möjlighet att uppleva målningen ”Figurkomposition” och ytterligare två verk, båda kallade ”Composition”.

Carl-Henning Pedersen

 

Den karismatiska danske målaren nådde stora internationella framgångar med sin konst.
Carl-Henning Pedersen betraktades som en spontan och spännande målare tack vare sin förtrollande penselföring. På hotellet hänger tavlan ”Dialog” från 1982.

Ejler Bille

 

Den mest uppseendeväckande av 1900-talets danska konstnärer är troligen Ejler Bille. Han inspirerades i synnerhet av Kandinsky och Miró, vilket tydligt märks på hans verk. Verket ”Composition” från 1950 hänger i hotellets foajé.

Jens Jørgen Thorsen

 

Multikonstnären Jens Jørgen Thorsen är en av de starkast lysande konstnärerna från senare tid. Han var skicklig i att genom provokationer få människor att ta ställning, och han var definitivt den typ av konstnär som riktade strålkastarljuset mot sig själv. Hans verk ”Anden Dag i Paradis” (Ännu en dag i paradiset) hänger i hotellets restaurang.

Bjørn Bjørnholt

 

Eleganta former skapade med en karaktäristisk färgpalett som omedelbart drar blickarna till sig. Det är så de flesta tänker på den självlärde danske konstnären Bjørn Bjørnholt. Flera av Bjørn Bjørnholts målningar pryder väggarna i foajén och restaurangen.

Alf Arp-Hansen

 

En mycket speciell konstsamling målad av hotellets grundare och tidigare ägare finns också att se på 71 Nyhavn. Den numer avlidne Alf Arp-Hansen utvecklade under fyra årtionden sina talanger både som murarmästare och konstnär. Han målade sex verk speciellt avsedda för hotellet, och dessa går ännu att uppleva på nära håll.